начало

       Уведомяваме  всички членове и съмишленици на Политическа  партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”, че с решение № 103/ 06.07.2012 г. на Върховния касационен съд на РБ в регистъра на СГС се вписват следните промени, произтичащи от взетите на  четвъртия конгрес решения:


Промяна в седалището и адреса на управление на ПП „НДСО”- гр. София, ПК 1784, бул. „Цариградско шосе” № 113, сграда София-прес, ет.7.
1.Промени в Устава на  ПП „НДСО”.
2.Нов 19 членен състав на Централния съвет на ПП „НДСО”.
3.Председател на Централния съвет е Тодор Александров Рашев.
Нов 5 членен състав на Централната ревизионна комисия с председател           
Радко Иванов Зарков.
Нов изпълнителен комитет на ЦС на ПП „ НДСО” в състав:
1.Тодор Александров Рашев- Председател.
2.Валентин Илиев – Зам. Председател.
3.Нелко Георгиев – Зам. Председател.
4.Красимира Минчева – Секретар.
5.Валентин Божинов - Координатор на община Сандански.
6.Георги Дерменджиев - Координатор на области Бургас и Ст.Загора.
7.Райна Банова
Политическа партия „НДСО” се представлява от Председателя на  ЦС и Председател на Партията проф. дтн Тодор Александров Рашев.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ
НОВИНИ
АНАЛИЗИ
РЪКОВОДСТВО
КОНТАКТИ