начало
ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ
НОВИНИ
АНАЛИЗИ
РЪКОВОДСТВО
КОНТАКТИ
Прочети цялата политическа платформа

3. ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА


Политическата платформа на ПП ”НДСО” е нашият призив за обединение на всички патриотични сили с цел :
1) Разработване и приемане на национална доктрина за устойчиво развитие на Р.България и пълноценното й интегриране в Европейския съюз.
2) Научно обосновано управление и налагане на регулативните функции на държавата за социално справедливо разпределение на БВП.

 

 

 

 

1.ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА

Политическата партия "Национално движение за спасение на Отечеството" /НДСО/,като патриотична организация, участва пряко в политическия живот на страната.

 

Прочети цялата политическа програма

 

2. УСТАВ

І. ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ
Наименование, седалище и адрес на управление, представителство и символи на Партията

 

Прочети целият устав
ПУБЛИКАЦИИ
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС за 2021г. на пп "НДСO"- Изтеглете от тук
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС за 2019г. на пп "НДСO"- Изтеглете от тук
Приложение към Финансов отчет за 2019г.- Изтеглете от тук
Декларация по Закона за политическите партии за 2019г.- Вижте от тук
Приложение по т. 24.1 24.2 за 2019г.- Вижте от тук